Rasveta za svaku oblast – Lumiled Mont Čačak

INDUSTRIJSKA RASVETA
za vašu kompaniju

Katalog - Vaš tehnički orijentir

Svetlost povećava
produktivnost

Dobro osvetljenje osigurava bezbednost na radu, podiže nivo zadovoljstva i doprinosi faktoru uspeha.

Preporuka:

Istražite detaljnu preporuku proizvođača

Visoki kvalitet, isplativa investicija

Svetlost može ispuniti širok spektar različitih funkcija i namena u preduzeću. Bogatstvo naše ponude proteže se od osvetljavanja čitavih montažnih dvorana do osvetljenja manjih prostorija. Svetlost može povećati produktivnost, a istovremeno značajno smanjuje troškove energije.

Kad vidite bolje i jasnije, možete se efikasnije koncentrisati, ukloniti greške i na kraju biti efikasniji. Istovremeno, važno je da ne izgubite iz vida operativne troškove uprkos bilo kojoj potencijalnoj optimizaciji produktivnosti. SITECO, LEDVANCE i DISANO nude razna inovativna rešenja za osvetljenje u ovoj oblasti, a koja zadovoljavaju sve zahteva u cilju poboljšanja kvaliteta, produktivnosti i sigurnosti.

Benefiti i šta je važno znati

 • Individualno savetovanje
 • Široka ponuda proizvoda za mnogo različitih proizvodnih okruženja
 • Pametni sistemi za upravljanje svetlošću zasnovani na LED tehnologiji
 • Svjetiljke sa dugim vekom trajanja i homogenim osvjetljenjem poboljšavaju sigurnost proizvodnje
 • Izuzetno niska potrošnja energije
 • Brza otplata
 • Dobro osvetljenje može povećati produktivnost
 • Koja boja svetla je najprikladnija za određeno mesto?
 • Zamena sijalice ili izvora svetlosti – šta mi više odgovara?
 • Regulacija ili senzor prisutnosti – opravdano ili nepotrebno?
 • Svetlo i kvaliteta života – utiče li svetlo na rezultate rada?
 • Funkcionišu li proizvodi i u slučaju uključenje rezervnog napajanja u slučaju nestanka struje?
 • Zadržava li se svetlosni intenzitet?
 • Koliko je garantni rok?
 • Smanjenje troškova zamene – koliko mogu uštedeti?
 • Jesu li nove svetiljke kompatibilne s mojom posojećom instalacijom?

Moderne industrijske firme svakodnevno donose odluke koje utiču na uspeh celog poslovanja. Ključni činilac u tom procesu je nadzor sekundarnih troškova.Uz pojavu i usavršavanje LED tehnologije, uloga rasvete sve je važnija.

Vašim zaposlenima su potrebni radni uslovi koji im omogućuju dobru vidljivost. Takvi će im uslovi zauzvrat omogućiti da se koncentrišu na svoj rad te izbegnu greške u radu kao i da sigurno upravljaju proizvodnim procesima. Istovremeno menadžeri firme pažljivo prate troškove.

Proizvodnja

U proizvodnim pogonima svetlost mora pre svega da omogući siguran rad bez grešaka. Rešenje za rasvetu podrazumeva da to znači da je osnovni zahtev dovoljan nivo svetlosti sa velikom ujednačenošću i što je moguće manje odraza svetlosti i senki. Što je radni proces komplikovaniji, potrebno je i bolje svetlo. Pored opšte rasvete, posebni precizni radovi zahtevaju i svetiljke koje se odnose na radno mesto da bi radnici mogli nesmetano da obavljaju odgovarajuće korake rada.

Istovremeno, same svetiljke moraju biti opremljene za posebno zahtevna okruženja gde je prisutna povišena toplota, velika hladnoća, prašina ili vlaga. Odgovarajuće klase zaštite i materijali svetiljki obezbeđuju adekvatnu i dugotrajnu upotrebu u industrijskim uslovima. Posebno strogi propisi primjenjuju se u prehrambenoj industriji sa visokim higijenskim i kvalitetnim standardima. SITECO, LEDVANCE I DISANO nude industrijsku rasvetu kvalifikovanu u skladu sa međunarodnim standardima (IFS).

Skladišta i logistika

U skladištima je veoma važno dobro iskoristiti prostor. To dovodi do stvaranja uskih hodnika između ponekad vrlo visokih polica sa obe strane. Nema sumnje da su skladišta sa visokim prostorom praktična i ekonomična, ali ih je teško osvetliti. U tu svrhu, SITECO, LEDVANCE i DISANO su razvili svetiljke sa koordiniranom distribucijom svetlosti koje ravnomerno raspoređuju njihovu svetlost i osiguravaju lako prepoznavanje robe s dovoljno visokim nivoima vertikalne osvetljenosti.

S obzirom na činjenicu da se skladišni prostori obično koriste samo za kratko vreme, integracija senzora je takođe opcija. Inteligentna rešenja SITECO-a otkrivaju kada su zaposleni u prolazima i automatski regulišu osvetljenje. 

Ovo štedi novac.

U logističkim zonama u radu sa viljuškarima, čovek se sa mašinom vrlo često kreće na relaciji spolja-unutra, tj. često prelazi sa dnevne na unutrašnju svetlost. Dizajner rasvete mora voditi računa o mogućoj prisutnosti dnevne svetlosti u toku rada, kao i o dovoljnoj vidljivosti u unutrašnjosti prostora kako bi se osigurala sigurnost na radu vozačima viljuškara.

Parkirališta i garaže

Parkinzi i garaže su sastavni deo lokacije kompanije. Bez obzira na to koliko su velike ili male, bilo da su parkirna mesta na otvorenom, podzemna parkirališta ili parkirališta za zaposlene na više spratova – svakom obliku je potrebna svetlost koja pre svega promoviše sigurnost i orijentaciju. Dobro osvetljena parkirališta umanjuju rizik od nezgoda, a vertikalna osvetljenost osigurava lako prepoznavanje lica. Ovo jača subjektivni osećaj sigurnosti.

Zahvaljujući savremenim LED rešenjima, ovo nije u suprotnosti sa ekonomičnošću i efikasnošću. Inteligentne svetiljke u kombinaciji sa sistemima upravljanja osvetljenjem regulišu nivo osvetljenja u skladu sa normativnim specifikacijama i dostupnom dnevnom svetlošću. Rezultat: kratki periodi amortizacije i niski operativni troškovi. Od LED svetiljki do rešenja sa jednostavnim senzorima kretanja na višespratnim parkiralištima do integrisanja celog sistema u centralno kontrolisane sisteme upravljanja zgradama.

I naravno, parking takođe može imati dobar izgled. Pomoću  rešenja za dinamičko osvetljenje, možete postaviti arhitektonske detalje i pretvoriti fasadu svog višespratnog parkirališta, na primer, u orijentir i izuzetno vidljiv oglas vaše kompanije.

Osvetlite na pravi način svoj svet

Upoznajte naše partnere